Indkaldelse til ekstraord. gen.fors. i Trædballe Uhrhøj Net

Mandag d. 17. april 2023 kl. 17.00 i Petersmindehallen (café), Petersmindevej 25, Vejle

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af vedtægtsændringer
    (se ref. fra ord.genfors her punkt 4)
  3. Eventuelt

Bestyrelsen