Forklaring til webstedets brug af cookies

 

Teknisk funktionalitet, til at huske dine præferencer, som trafikmåling af, hvor mange, der besøger hjemmesiden.

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
2.1 Så lang tid opbevares cookies
2.2 Sådan sletter du cookies
2.3 Sådan undgår du cookies
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
2.5 Trafikmåling – statistik
3. Brug af personhenførbare oplysninger

1. Ejeroplysninger
Dette websted udbydes af:
Trædballe – Uhrhøj Antenneforening
Telefon: 7572 4904
Email: lek@tunet.dk
CVR/SE: 1798 8298

2. Cookies
Dette websted anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter 7 dage, men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere på hjemmesiden.

2.5 Trafikmåling – statistik Webstedet bruger cookies fra egen statistisk måling til at måle trafikken på siderne.

3. Brug af personoplysninger Personoplysninger opsamles på webstedet, når der fremsendes data via formularer og alle data gemmes i skjult og sikret i datamappe som back-up til systembrug.

Personoplysninger udleveres kun, såfremt der foreligger myndighedskrav.

Kreditering: Minecookies.org: http://minecookies.org

Persondatapolitik

Trædballe Uhrhøj Net, overholder på denne hjemmeside (www.tuantenne.dk) efter bedste overbevisning de fastlagte retningslinjer for behandling af persondata i henhold til EU-forordning om datasikkerhed af 25. maj 2018

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

v/ Lars E. Kristensen
E-mail: lek@tunet.dk

Dataansvarlig

Trædballe Uhrhøj Net
v/ Lars E. Kristensen
Adonisvej 33
7100 Vejle

Vores behandling af dine personoplysninger

Trædballe Uhrhøj Net behandler kun personoplysninger, som du selv har udleveret til os.
Typisk drejer det sig om personoplysninger, som navn, adresse, telefon og e-mail.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Trædballe Uhrhøj Net stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

Tjenester på andre medier

Denne hjemmeside kan indeholde mediefunktioner fra f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube-videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger, eftersom vi ikke påtager os ansvar eller forpligtelser for disse tjenester eller funktioner.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan Trædballe Uhrhøj Net behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger til alternative leverandører (dataportabilitet).
 • Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Trædballe Uhrhøj Net kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig store tekniske foranstaltninger

Trædballe Uhrhøj Net vil tilstræbe at rette oplysninger med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Når der slettes personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere øjeblikkeligt og det oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer senest 30 dage efter sletning.

Ønsker du at klage over Trædballe Uhrhøj Net´s håndtering af personoplysninger kan dette gøres til: www.datatilsynet.dk

Videregivelse af oplysninger

Trædballe Uhrhøj Net videregiver ikke personlige oplysninger til myndigheder, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Trædballe Uhrhøj Net.

Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke:
  Trædballe Uhrhøj Net videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder eller enkeltpersoner uden for Trædballe Uhrhøj Net, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling:
  Trædballe Uhrhøj Net videregiver efter aftale personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager:
  Trædballe Uhrhøj Net videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Trædballe Uhrhøj Net, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

   

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Informationssikkerhed

Trædballe Uhrhøj Net ønsker at sikre uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Trædballe Uhrhøj Net har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus-systemer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Trædballe Uhrhøj Nets vegne.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Trædballe Uhrhøj Net.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Trædballe Uhrhøj Net gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik.
Skulle vi modtage en formel skriftlig klage, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Trædballe Uhrhøj Net samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringerprivatlivspolitik

Trædballe Uhrhøj Net  kan ændres fra tid til anden. Trædballe Uhrhøj Net begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side.

Sidst redigeret: 07.09.2020