Trædballe Uhrhøj Antenneforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

Mandag d. 7. september 2020 kl. 17.30 i forhallen til Petersmindehallen, Petersmindevej 25, 7100 Vejle,

med følgende dagsorden:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse vedtægtsændringer:

”§1.1 Foreningens navn er: Trædballe – Uhrhøj Antenneforening”

ændres til

”§1.1 Foreningens navn er: Trædballe Uhrhøj Net”

Vedtægtsændringen foreslås ikraftsat med øjeblikkelig virkning.

  1. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen