Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Trædballe – Uhrhøj Antenneforening

Trædballe – Uhrhøj Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag d. 19. august 2020 kl. 19.00 på DOMUS, Ved Sønderåen 1, med følgende dagsorden:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år 2019 v/formand Lars Enevold Kristensen
 3. Regnskabsaflæggelse for 2019
 4. Indkomne forslag
 5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2020)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter (1 – for 1 år)

På valg:

 • Michael Andersen
 • Klaus Lykkebo
 • Helena Aarup-Madsen

Suppleanter på valg:

 • Jan Dyrmose Hansen
 1. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)

På valg:

 • Per Gad Rasmussen

Suppleant på valg:

 • Jens Jepsen
 1. Eventuelt

Foreningen er som vanligt vært ved et stykke smørrebrød samt kaffe.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på e-mail lek@tunet.dk, alternativt pr. post til Adonisvej 33, 7100 Vejle.
Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 15. august 2020.

Evt. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen kan ses her på hjemmesiden fra mandag den 17. august 2020.
17.08.20-Der er indkommet et forslag, læs det her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen