Grundet den aktulle Corona situation, er det pt. ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen som planlagt d. 26/3, pga. nedlukning af de kommunale lokalefaciliteter.
Bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling når vi igen får mulighed herfor. Indkaldelse vil ske såvel i Ugeavisen Vejle jf. vedtægterne, på Facebook samt foreningens website her.
Mvh. Bestyrelsen