Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Trædballe Uhrhøj Net

Trædballe Uhrhøj Net indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 på DOMUS, Ved Sønderåen 1, med følgende dagsorden:

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år 2021 v/formand Lars Enevold Kristensen
 3. Regnskabsaflæggelse for 2021
 4. Indkomne forslag
 5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2022)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter (1 – for 1 år)

På valg:

 • Michael Andersen
 • Klaus Lykkebo
 • Henrik Aarup-Madsen

Suppleanter på valg:
Jan Dyrmose Hansen

 1. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)

På valg:
Per Gad Rasmussen

Suppleant på valg:

Heidi Enemark

 1. Eventuelt

 

Eventuelle forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på e-mail lek@tunet.dk, alternativt pr. post til Adonisvej 33, 7100 Vejle.
Forslag skal være formanden i hænde senest fredag den 11. marts 2022.

Foreningen er som vanligt vært ved et mindre traktement, én øl/vand samt kaffe.
YouSee vil desuden være tilstede med sidste nyt om TV, streaming, internet m.v.

Evt. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen kan her på siden fra mandag den 14. marts 2022.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen