Trædballe Uhrhøj Net indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse

Dato: tirsdag d. 19. marts 2024
Tidspunkt: kl. 19.00
Sted: DOMUS, Ved Sønderåen 1 (”INDGANG 2” benyttes (dør i sydgavl))

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år 2023 v/formand Lars Enevold Kristensen
3. Regnskabsaflæggelse for 2023
4. Indkomne forslag
5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2024)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter (1 – for 1 år)
På valg:
• Michael Andersen
• Henrik Aarup-Madsen
• Klaus Lykkebo
Suppleanter på valg:
• Brian Foss
7. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)
På valg:
• Heidi Enemark
Suppleant på valg:
• Ole Agerskov
8. Eventuelt

Foreningen er som vanligt vært ved et mindre traktement, øl/vand samt kaffe.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på e-mail lek@tunet.dk. Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 14. marts 2024.
Evt. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen kan ses her på denne side, fra fredag den 15. marts 2024.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen