Trædballe Uhrhøj Net indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse

Dato: Torsdag d. 27. maj 2021
Tidspunkt: kl. 19.00
Sted: DOMUS, Ved Sønderåen 1

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år 2020 v/formand Lars Enevold Kristensen
 3. Regnskabsaflæggelse for 2020
 4. Indkomne forslag
 5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2021)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 – for 2 år) og suppleanter (1 – for 1 år)

På valg:

 • Lars Enevold Kristensen
 • Søren Kromann

Suppleanter på valg:

 • Jan Dyrmose Hansen
 1. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)

På valg:

 • Bent Brandt

Suppleant på valg:

 • Heidi Enemark
 1. Eventuelt

 

Foreningen er som vanligt vært ved et let traktement.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på e-mail lek@tunet.dk, alternativt pr. post til Lars Enevold Kristensen, Adonisvej 33, 7100 Vejle.
Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag d. 22. maj 2021.

Evt. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen kan ses her på siden, fra tirsdag d. 25. maj 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen